Search

Cơ cấu tổ chức

BCH CÔNG ĐOÀN

CTCĐ: Nguyễn Thị Thu Trang

 

            TỔ HÀNH CHÍNH

 

TT: Đinh Thị Điệp

1. Huỳnh Thị Mỹ Phương

        2. Nguyễn Thị Oanh – Kế toán

          3. Đinh Thị Điệp Thủ kho + y tế

                                       4. Nguyễn Thanh -Viện Bảo vệ                               

                               5.  Lâm Bá Nhơn - Bảo vệ                                

6. Nguyễn Văn Tứ   Bảo vệ

7. Võ Thị  Nguyên   Tạp vụ

                                            

TỔ CẤP DƯỠNG

 

1. Võ Thị Hải

2. Hoàng Thị Như Nguyện

3. Trương Thị Thu Thảo

 

       TỔ GIÁO VIÊN

Tổ trưởng: Phan Thị Phương

  Tổ phó: Nguyễn Thị Mỹ Dung

        

STT

HỌ TÊN

Nhóm/Lớp

1

Hồ Thị Lượng

18 – 24 tháng

2

Hồ Thị Ngọc Hoa

3

Nguyễn Thị Mỹ Dung

25 – 26 tháng

4

Trần Thị Dung

5

Nguyễn Thị  Thu Trang

MG 3- 4 Tuổi

6

Hoàng Thị Nga

7

Đinh Thị Hồng Loan

MG 4 -5 Tuổi

8

Nguyễn Phương Trang

9

Phan Thị Phương

MG 5 -6 Tuổi

10

Hoàng Thị Hải Lý

 

 

                BAN GIÁM HIỆU

                                                                                       Hiệu trưởng: Huỳnh Thị Mỹ Phương

                            Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thị Liên Phương

 

 

 

                           

Giới thiệu